I begyndelsen af det nye år får Folkebådcentralen tysk hækflag!

Da de 2 folkebådssejlere Erik Andreasen og Poul Ankjær Jensen i midten af 70´erne tog initiativ til at fremstille Folkebåden i glasfiber, havde de nok ikke ventet at få den succes, det viste sig at være. Om de havde fantasi til at forestille sig at produktionen mere end 25 år senere skulle blive udflaget til Tyskland, må stå hen i det uvisse. Det er nu en realitet.

Erik Andreasen: ”For 5-6 år siden gik det op for mig, at jeg næppe blev den første til at slippe levende fra livet i bådbranchen, men ingen af mine kollegaer i branchen ønskede at overtage virksomheden – der er ingen penge i små både."

For at holde produktionsomkostningerne nede og dermed fortsat at være i stand til at levere til en fornuftig pris, blev produktionen af Folkebåden flyttet til Estland sammen med et nyt tiltag i produktprogrammet – den klassiske motorbåd Nordic Cruiser – og der blev investeret i uddannelse af medarbejdere til at producere bådene i høj kvalitet.

"Maskiner og nøgle-medarbejdere i Estland er sidste år blevet overtaget af nogle tyske investorer som skulle fortsætte med at bygge vores både. Da de erfarede, at jeg lå i forhandlinger med et andet tysk firma, valgte de at overtage alt omkring Folkebåden – også firmanavnet, det bliver nok døbt om til noget uden ”Å”. Aktiviteterne flyttes formentlig til Hamburg i første omgang. For danskere betyder et lidt større portoudgifter, men til gengæld også 19% moms i stedet for 25%. Udlændinge skal henvende sig i Tyskland. Her på adressen fortsætter min medarbejder Danni og jeg selv med reparationer af både samt produktion og salg af Nordic Cruiser, noget jeg nu får mere tid til. Jeg formoder, at jeg får forhandlingen af Folkebåde i Danmark. Nærmere herom senere. ”

Mange kender Erik som ”mr. Folkboat” – ikke mærkeligt med det store fingeraftryk han har sat på Folkebådens historie. På opfordring til et tilbageblik på tiden med Folkbådcentralen, siger Erik: ”Havde jeg kendt konsekvenserne efter ”kartoffelkuren” i 1986, havde jeg skiftet branche dengang. Det var året efter at vi var flyttet til vort nyrenoverede værft her på havnen, og der kom en lang årrække hvor det var en sur kamp for overlevelse. Udover 1192 Folkebåde nåede jeg  at bygge 94 Mini-12´er og være forhandler af Bayliner.”

Successen med Folkebåden gav dog også problemer: Den er udsprunget fra en konkurrence i 1940 om at konstruere en sødygtig båd, egnet til langtur og kapsejlads. Af de 3 bedste forslag blev en svensk skibskonstruktør Tord Sundén bedt om at udfærdige tegninger og beskrivelser. Tegningerne blev Skandinavisk Sejlerforbunds ejendom. Folkebåden har således ingen navngiven fader. Ikke desto mindre mente Tord Sundén noget andet.

”At jeg efter Folkebådens 50-års jubilæum skulle ligge i retssag med Tord Sundén i otte år er nok det værste, jeg har oplevet. En sag som Svenska Seglerförbundet kunne have stoppet ved at knipse med fingrene, men hverken de eller DS ville røre en finger.”

At Erik Andreasen i den grad har præget Folkebåden kommer også til udtryk ved at Vestkust Folkbåtklub har tildelt Erik hæderstegnet og Erik er optaget som æresmedlem i Dansk Folkebådsklub.  Mange andre gode minder knytter sig til livet med Folkebåden: Utallige sejre på kapsejladsbaner, Fyn Rundt og hvad der ellers har været værd at deltage i.
 

”Den største var nok at få overrakt Guldpokalen for sjette gang i Halmstad i 2001 - 26 år efter at have vundet den første gang. Det kapitel sluttede jeg med Guldpokalen i Kerteminde i 2007, men efter deltagelse i 35 Guldpokaler, 32 DM ´er og 26 Kielerwoche tror jeg også, at jeg har vist flaget”.
 

Folkebåden er kommet for at blive, konstaterer Erik og slutter med bemærkningen: ”Nu har jeg i hvert fald gjort mit til at sloganet ”Folkboats Forever” holder! Forhåbentlig holder mit helbred også så jeg som en solbrændt, afstresset livsnyder kan nyde livet med min vidunderlige hustru og jeg håber, at jeg får lejlighed til at lære mine børnebørn at sejle med alt hvad det indebærer. ”
 

For os, der har en Folkebåd og handler hos Erik, er der lige en slutbemærkning: ”De, der mangler tilbehør og vil spare fragt, skal reagere snart – der bliver holdt ”åbent lager” i weekenden 15-17 januar.”

24.12.09. EK