Nyheder 2001


29/12 Klassereglerne er reviderede. De fleste ændringer skyldes administrative småændringer og finpudsninger. Eneste større ændring er regler for kompensationsvægte (regel 10.20). Denne ændring får kun indflydelse for nybygninger.                                                            
23/12

Generalforsamlingen 2002 bliver i marts måned i Kerteminde

Under DM i Sundby gennemførte vi den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og må som sådan respekteres. Men bestyrelsen var ikke tilfreds med forløbet af den seneste generalforsamling, hvilket man kunne læse om i sidste nummer af F-nyt. Blandt andet på baggrund af de erfaringer har bestyrelsen besluttet at flytte generalforsamlingen væk fra DM og frem til marts måned, nærmere bestemt den 15. Marts 2002 i Kerteminde.

I klubbens vedtægter står der:

§10: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, hvor bestyrelsen skønner der gives mulighed for størst tilslutning”. Det er altså ikke et krav, at vi skal gennemføre generalforsamlingen under DM. Flere faktorer taler derfor for en flytning:

  • Også andre medlemmer end DM-deltagere kan/vil deltage.
  • Ved et afkortet DM ”fylder” en generalforsamling forholdsvist meget. Bestyrelsen er også selv deltagere i DM, og vil gerne frigøres fra dette ekstra arbejdspres under DM.
  • Bestyrelsen har bedre tid og ro til at forberede forslag og lægge disse frem for medlemmerne.
  • NFIA´s årsmøde ligger i uge 29 under Guldpokalen. Eventuelle forslag til ændringer i klassereglerne kan vi forberede bedre, og sagsgangen bliver hurtigere.

I finder den officielle indkaldelse i næste nummer af F-nyt, ligesom vi udsender et generalforsamlingsmateriale med eventuelle skriftlige forsalg til hvert enkelt medlem lige før generalforsamlingen. Vi har besluttet, at Kerteminde er stedet, fordi det geografisk er et centralt sted, og fordi der her skønnes stor tilslutning.


19/11:

Kapsejladskalender (foreløbig) for 2002 er nu klar. - Vælg Kapsejladskalender 2002 i hovedmenuen !

Her vil du igen i år kunne finde datoer på stævner for folkebåde, afholdt rundt omkring i landet. Meningen er, at kalenderen skal være så komplet som muligt. Derfor: kender du sted, dato og meget gerne hjemmeside eller kontaktperson for et folkebåds-stævne, så må du meget gerne sende en e-mail til webmaster.

Derudover kan der også findes andre informationer af interesse for det kapsejlende folk her.


5/11: Det er nu muligt at låne Folkebådsklubbens vægt, når visse betingelser opfyldes.
23/9: Som følge af beslutningen på generalforsamlingen, som man kunne læse om i sidste nummer af F-nyt, er DM afkortet i de næste to år. DM-programmet 2002, ser således ud:
lørdag 6/7: Stævneåbning, samt 1. sejlads
søndag 7/7: 2. - og 3. sejlads
mandag 8/7: 4. og 5. sejlads
tirsdag 9/7: 6. sejlads. Festmiddag

20/8: Månedens tip: Som noget nyt lanceres "månedens tip". Månedens tip er en folkebådsdetalje, som måske kan give en ide til egen båd. Der vil være detaljer henvendt til både tur - og kapsejlere. Du er velkommen til selv at bidrage med fotos og ideer til webmaster.
17/8: Kun 6 udenlandske skippere har tilmeldt sig San Francisco-Cup - heriblandt vore egne: Svend Madsen, Viborg, Jens Budtz, Egå og Per Buch Kerteminde.
Arrangørerne i San Francisco håber derfor flere vil tilmelde sig. Arrangørerne regner med i alt 12 udenlandske både, som skal konkurrere med 6 lokale skippere.
Vi er derfor blevet tilbudt flere danske pladser, som tildeles efter først til mølle princippet. San Francisco Cup er fra den 30. september til den 5. oktober.
Hvis der er nogle af jer, der vil vil have een af de store oplevelser som folkebådssejler, så kan I altså nå at være med, hvis I har tid og mulighed. Kontakt formanden.

21/7: Erik Andreasen,  Lotte Andreasen og Kurt Lange i FDEN 1119 vandt Guldpokalen i Halmstad.
Sejladsen var en letvejrsudfordring i hård konkurrence med John Wulff i FDEN 729 samt Bror Knud i FDEN 1118. - Dejligt at Guldpokalen gik til Danmark endnu en gang. Tillykke med sejren til "Bralder" og besætning !

17/7: PRESSEMEDDELELSE

DIF DANMARKSMESTERSKABER NORDISK FOLKEBÅD 2001

TORSDAG den 12 Juli 2001.

KNEBEN SEJR TIL KIELER UGE VINDER.

Kim Fogde og hans besætning Peter Andersen Kastrup Sejlklub og Tonny Povlsen fra Sundby Sejlforening vinder af Kieler ugen 2001 hjemtog i dag Dansk Idræts Forbunds Guldmedaljer, ved den sidste sejlads i DIF Danmarks Mesterskaber for Nordisk Folkebåde.

Kim Fogde`s største konkurrent Tom Carlsen, Søren Ejsenhardt og Morten Ullmann som kunne have hjemført guldet, led havari på båden og måtte udgå, men i kraft af gode sejladser ugen igennem kunne Tom Carlsen og hans besætning hjemføre sølvmedaljerne.

Dansk Sejlunion og Team Danmark´s nye landstræner Theis Palm og hans besætning fra KDY blev overraskende vinder af dagen sejlads hvilket medførte at han kunne hjemføre Bronze medaljerne med kun 0,7 point forspring til Jørgensen brødrene fra Kolding.

Protektor for stævnet IT- og Forskningsminister Birte Weiss overværede dagens sejlads på kapsejladsbanen trods det hårde vejr.

 

Endelig resultat efter 6 sejladser:

1) Kim Fogde Kastrup Sejlklub 19,0 Point

Peter Andersen Kastrup Sejlklub

Tonny Povlsen Sundby Sejlforening

2) Tom Carlsen KDY 25,4 -

Søren Ejsenhardt Sundby Sejlforening

Morten Ullmann Espergære Sejlklub

3) Theis Palm KDY 50,7 -

Claus Henriksen Kastrup Sejlklub

Joachim Bergenholz Kastrup Sejlklub

4) Per Jørgensen Kolding Sejlklub 51,4 -

Lars Jørgensen Kolding Sejlklub

Kristian Hansen Kolding

5) Torben Olesen Aarhus Sejlklub 55,7 -

Lars Dalbøge Egå Sejlklub

Jens Ole Pedersen Egå Sejlklub


23/6:
Kim Fogde, Peter Andersen og Tonny Poulsen fra Kastrup Sejlklub og Sundby Sejlforening har vundet Kielerugen, der sluttede i torsdags. Tillykke til Kim og besætning !
21/6: Ved et  pressemøde den 19. Juni i Sundby Sejlforening deltog Birte Weiss,  som protektor for stævnet.

TV-Danmark 2, Amager Bladet, Billed Bladet og Se og Hør dækkede begivenheden.

TV-Danmark 2 kommer til at dække sidste dags sejladser sammen med IT og Forskningsminister Birte Weiss.

PRESSEMEDDELELSE:

BIRTE WEISS EN VELBEFARENDE SØMAND.

Under det indkaldte pressemøde i Sundby Sejlforening i går, den 19. Juni informerede IT- og Forskningsminister Birte Weiss at hun er i besiddelse af en søfartsbog og har sejlet på Norskehavet og Barentshavet. Udtalelsen faldt i forbindelse med Birte Weiss´s deltagelse i Sundby Sejlforenings pressemøde vedrørende Dansk Idrætsforbunds Danmarksmesterskab for Nordiske Folkebåde.

Birte Weiss udtrykte under pressemødet begejstring over at deltage som protektor for en sejlforening som Sundby Sejlforening, hvor forening skal gentages for dette er ikke en Yacht Club men en sejlforening.


20/5 Klubbens virksomhedsplan er nu lagt frem her på www.folkebaad.dk Da den nuværende bestyrelse tiltrådte med undertegnede som formand i efteråret 1999 vedtog vi en virksomhedsplan for perioden 2000-2002. Som særlige indsatsområder vedtog vi tiltag indenfor bestyrelsen, økonomi, markedsføring, folkebådsnyt, website, kapsejlads, klasseregler, tursejlads, vedligeholdelse samt NFIA. Virksomhedsplanen er trykt i årbogen, og er netop nu publiceret på vores hjemmeside. Rigtig mange af de ting vi satte os for at gennemføre i perioden, er allerede blevet til virkelighed. Vil du give din forening et "eftersyn" nu inden generalforsamlingen, skulle du næsten se efter. Måske du kan komme med forslag til, hvad vi skal arbejde med i de kommende år ?         
9/5-01

GENERALFORSAMLING 2001

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i Dansk Folkebådsklub

onsdag den 11. juli kl. 20.00

Generalforsamlingen foregår i Sundby Sejlforenings klubhus. Dagsorden ifølge lovene. Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt !

John Laugesen - formand


17/4-01

IT- og Forskningsminister Birte Weiss er protektor for DM for Nordisk Folkebåde.

Danmarksmesterskabet afholdes i Sundby Sejlforening i dagene 9 til 12 juli 2001.

Vi har spurgt Birte Weiss om det usædvanlige i at netop IT - og Forsknings-ministeren er protektor for DM i Folkebåde.

Det er der flere grunde til, udtaler Birte Weiss. Jeg føler med stor interesse alt, som sker i den bredt appellerende Sundby Sejlforening og er beæret over at blive bedt om at være protektor for DM i Folkebåde.

Jeg syntes det er en yderst interessant udvikling over et langt tidsforløb der har fundet sted med Folkebådsklassen. Den blev konstrueret i træ under 2. verdenskrig til en nordisk konkurrence, hvor den efter grundige studier og forarbejder blev sat i produktion i de nordiske lande. Den fik med årene en enorm succes i hele det nordeuropæiske område med et ry som en god stabil og sikker kapsejlads og familiebåd.

Fra slutningen af 60`erne blev praktisk alle nye bådkonstruktioner udført i glasfiber, træbådene tabte terræn også Folkebådsklassen.

I Danmark gik konstruktører og sejlere i gang med forskning og forsøgsbyggeri af en folkebåd i glasfiber, der overholdt alle klasseregler med mål og vægt, og som kunne sejle lige op med træbådene. Efter mange forsøg lykkedes det så godt at bådtypen i dag med over 1100 fartøjer er den største kapsejladsklasse i Danmark.

Jeg glæder mig til at følge denne store sejlsportsbegivenhed time for time, udtaler Birte Weiss.


25/3-01

Reklamer:
I følge D.S. Kan nationale klasser ændre kategori, eller indføre begrænsninger med hensyn til til de nye reklameregler. Følgende regel bliver indført i klassereglerne ved NFIA´s årsmøde 2001:

Rule 1.24 Advertising. The Secretary reported that he had received notification from the Royal Yachting Association regarding changes to the ISAF Advertising Code. The meeting agreed that rule 1.24 should be amended as follows.

Remove after racing rules….1997 2000 appendix G and insert Category A

Så folkebåden fortsætter altså med at sejle i kategori A - og altså ingen reklamer !


25/3-01 DM i Sundby bliver alligevel en afkortet udgave:
Ved sidste års generalforsamling i Sønderborg forkastede medlemmerne et forslag om forsøgsvis afkortning af DM i Sundby.
Alligevel bliver DM i Sundby fra Søndag til Torsdag. En misforståelse mellem arrangørerne og bestyrelsen har resulteret i at arrangørerne havde regnet med, at vi ønskede denne afkortning. De har derfor hyret personale og hjælpere udfra disse forudsætninger. Arrangørerne ønskede at denne aftale skulle stå ved magt; hvilket vi måtte tage til efterretning.
Afkortningen er en undtagelse, og har intet at gøre med den igangværende debat og medlemsundersøgelse om afkortning og placering af DM.