dk-flag.jpg (2672 bytes)dk-flag.jpg (2672 bytes)dk-flag.jpg (2672 bytes)dk-flag.jpg (2672 bytes)dk-flag.jpg (2672 bytes)
DEN 9. oktober 2000 fyldte DANSK FOLKEBÅDSKLUB 50 år:
Det historiske:

I 1950, en kold og mørk septemberaften, satte 6 mænd sig sammen i et klubhus i København og udfærdigede denne skrivelse: - se originaldokumentet - Folkebådsklubbens dåbsattest !

Til alle folkebådsejere:

Neden anførte folkebådsejere indbyder hermed Ejere af Folkebaade eller interesserede til Deltagelse i en stiftende Generalforsamling for en dansk Folkebaadsklub Mandag den 9. oktober 1950 i Sejlklubben Sundet, Strandvænget, København, idet det er Hensigten at danne en Folkebådsklub til Varetagelse af Interessen for denne Baad som Entypebaad, Udskrivning af en eller to aarlige Kapsejladser for Folkebaade samt agitation for tilgang til Klassen.

København den 13 sept. 1950

Steen Gabriel Jensen Børge Malm

Georg Petersen Erik Wese Hansen

L.Thinghuus H.Hjort-Nielsen

 

(Klubbens første formand blev Palle Maag)