NFIA   -   Klasseregler, Vedtægter, Technical Committee mm.

 

   Afgørelser fra NFIAs tekniske komité vedr. strutter og påhængsmotorer 2004
   Beretning fra NFIA-møde 10.04.05
   The Folkboat-rudder 19.10.05
   Tykkelsen på ror
   Information vedr. NFIA 2008
   Referat - Technical Committee 15.11.08
   Information om ændringer i klasseregler & vedtægter 2008
   Noter fra møde i NFIA's tekniske Komité 14.11.2009
   Rokeringer i NFIA
   Referat NFIA 15.11.2014
   Nordic Folkboat International Class Rules 2015 - Clarification
   Ballast Keel                     Tegning 1                      Tegning 2
   Ændringer i klassereglerne gældende fra 1. januar 2017